Skip to main content

Full text of "C/16/416943 FARK 16-3760"

See other formatsOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


N r. 33250 

24 juni 
2016 


C/16/416943 FARK 16-3760 


De griffier van de rechtbank Midden-Nederland roept hierbij op de belanghebbende: 

Kami! ESMAIL, geboren op 22 mei 1969 te Hel lat Abbas, zonder bekende woon- of verblijfplaats, om 
op 6 september 2016 om 09:00 uur naar de zitting -met gesloten deuren- te komen in het gerechtsgebouw 
op het adres Vrouwe Justitïaplein 1,3511 EX Utrecht, om te worden gehoord over een verzoekschrift 
ingediend door IMadia IBRAHIM, met betrekking tot gezag door één ouder. Het verzoekschrift is bij deze 
rechtbank ingeschreven onder nummer C/16/416943 / FA RK16/3760. Een afschrift van het verzoekschrift 
is voor de belanghebbende te verkrijgen bij bovengenoemde griffier. 

De griffier 


1 


Staatscourant 2016 nr. 33250 24 juni 2016